Event: 2024 Generalforsamling kreds 63 Hobro

Share
Period:
13. Feb - 13. Feb 2024
Registration deadline:
13. Feb 2024
Participants / attendees:
0 / 0
Participation fee:
0.00
Entry price:
0.00
Category:
Seminar
Discipline:
none
breed:
any breed
Event website:
Not saved yet
Street:
Erhvervsparken 9C
Post code / Town:
9500 / Hobro
Organiser:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Not saved yet
Telephone number:
Not saved yet
Your status:
You have not said whether you will be attending the event yet.
This event is organized with
Town:
-
Street:
Erhvervsparken 9C
Post code / Town:
9500 / Hobro
Country:
Denmark Denmark
Distance:
Calculation not possible
Driving time
Calculation not possible
Organiser:
Schaeferhundeklubben
Street:
Erhvervsparken 9C
Post code / Town:
9500 / Hobro
E-mail:
Not saved yet
Telephone number:
Not saved yet

Event information

Schæferhundeklubben kreds 63 Hobro indkalder medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset, Erhvervsparken 9c, 9500 Hobro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene

    a) Valg af sekretær/næstformand for 2 år

    b) Valg af kasserer for 2 år

    c) Valg af første suppleant 1år

    d) Valg af anden suppleant 1 år

    e) Valg af revisor 1år

    f) Valg af revisor suppleant 1år

    g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs   møde. 

8. Eventuelt.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på rie@rielarsen.com.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen.

 Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.